GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS OFİSİ

TUTANAKTIR 

Katılımcı Seçimleri Yüksek Öğretim Koordinatörlüğü Türkiye  Ulusal Ajansı Tarafından Yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı”nda   yer alan ve ayrıca Rektörlükçe belirlenen  ve başvuru çağrı metnindeki kriterlere göre yapılmış.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Erasmus Koordinatörlüğümüze yapılan değişim hareketliliği başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 ( Kontenjan dağılımı başvuru sayısı birim olarak değerlendirilecek olup, her akademik birime eşit kontenjan ayrılacaktır. Seçim yapılırken dil barajını geçemeyen öğrenciler olması durumunda kontenjanımız her bölümden en az bir öğrenci gidecek şekilde barajı geçen öğrenciler arasında sıralama yapılarak değerlendirilecektir. Her birimden öncelikle bir öğrenci yerleştirildikten sonra, kalan kontenjanlar başarı sırasına göre paylaştırılacaktır.)

Not:  21/04/2021 tarihine kadar sonuçlara itirazda bulunabilir yada feragat edebilirsiniz. İlgili tarihden sonra yapılan feragatlerde -10 puan uygulanacaktir. İtiraz ve feragat dilekçeleri erasmus@gumushane.edu.tr  adresine gönderilmelidir.