PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

 

Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.
Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE İŞLEMLER

Faaliyetten yararlanacak öğretim elemanlarımızın öncelikle Başvuru Formunu doldurmaları ve ilanda belirtilen ek belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

GÖREVLENDİRME

Başvurunuz Kurum Koordinatörlüğü  tarafından onaylandıktan sonra ve gidilecek kurum kabul ettikten sonra görevlendirme işlemlerinize başlayabilirsiniz. Bunun için Fakültenizin Dekanlığına ya da Yüksekokul Müdürlüğünüze dilekçe vermeniz gerekmektedir. Görevlendirme talebiniz Rektörlüğe iletilecek ve Personel Daire Başkanlığından görevlendirme yazınız bölümünüze gönderilecektir. Rektörlük olurunuz çıktıktan sonra, Koordinatörlüğümüze gelerek Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmenizi imzalamanız ve avans ödemenizin yapılabilmesi için bu belgenin aslının Koordinatörlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir.

PASAPORT – VİZE İŞLEMLERİ

Yurtdışına çıkabilmek için varsa süresinin ve vize prosedürlerinin kontrol edilmesi yoksa yeni bir pasaport başvurusu yapılması  gerekmektedir. Gri Pasaportla yurtdışına çıkacak olan öğretim elemanlarımız görevlendirme yazıları ile Personel Daire Başkanlığı’na başvurarak buradan alacağı yazı ile Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü, Pasaport Şubesine başvuracaktır.

SEYAHAT PLANLAMASI

Seyahat planlamanızı yaparken Ulusal Ajans’ın belirlediği şu kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir:

- Ders verme hareketliliğine katılan personelin, bulunduğu şehirden gideceği şehre kadar olan ulaşımı km bazında hesaplanır.  (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

*Ödeme yapılabilmesi için Biniş Kartları  ve Pasaport Giriş - Çıkış sayfalarının fotokopilerinin koordinatörlüğe teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple uçak biletlerinizi, biniş kartlarınızı muhafaza ediniz.

EURO HESABI VE AVANS ÖDEMESİ

Erasmus hibe ödemeleri Euro para biriminde yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüz Halk Bankası ile anlaşmalı olduğundan ödemelerinizde kesinti olmaması için Halk Bankası 'ndan Euro hesabı açtırmanızı öneririz. Hibe Sözleşmeniz hazırlanacak ve  görevlendirmenizi tarafımıza sunduktan sonra ödeme işlemlerinize başlanacaktır. %70’lik  avans ödemesi en kısa sürede Euro hesabınıza yatırılır. Dönüşte seyahat bedeli ve %30’lik nihai ödemeniz dönüş belgelerinizi 15 gün içerisinde teslim ettikten sonra  hesabınıza yatırılacaktır.

 

Eğitim Verme Hareketliliği Eğitim Planı
Eğitim Verme Hareketliliği Başvuru Formu
Eğitim Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi
Eğitim Verme Hareketliliği Nihai Rapor Formu