PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU ve ONAY

Faaliyetten yararlanacak öğretim elemanlarımız ve idari personelimizin öncelikle Başvuru Formunu ve Eğitim Planını doldurmaları ve ilanda belirtilen ek belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Bu  Eğitim Planı aşağıda belirtilen konuları kapsamalıdır:

Giden kişi ile ilgili bazı bilgiler
Gidilen ülke ve kurum/işletme bilgileri
Değişimin amacı
Değişimin getireceği katma değer
Elde edilmesi beklenen koşullar
Eğitim Programının başlangıç-bitiş tarihi ile gün bazında programı

GÖREVLENDİRME

Başvurunuz Kurum Koordinatörlüğü  tarafından onaylandıktan  ve gidilecek kurum kabul ettikten sonra görevlendirme talebi işlemlerinize başlayabilirsiniz. Görevlendirme talebiniz Rektörlüğe iletilecek ve Personel Daire Başkanlığından görevlendirme yazınız bölümünüze gönderilecektir. Rektörlük olurunuz çıktıktan sonra, Koordinatörlüğümüze gelerek Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmenizi imzalamanız ve avans ödemenizin yapılabilmesi için bu belgenin aslının Koordinatörlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir.

PASAPORT – VİZE İŞLEMLERİ

Yurtdışına çıkabilmek için varsa süresinin ve vize prosedürlerinin kontrol edilmesi yoksa yeni bir pasaport başvurusu yapılması  gerekmektedir. Gri Pasaportla yurtdışına çıkacak olan öğretim elemanlarımız  ve idari personelimiz görevlendirme yazıları ile Personel Daire Başkanlığı’na başvurarak buradan alacağı yazı ile Gümüşhane İl Nüfus Müdürlüğü Pasaport Şubesine başvuracaktır.

SEYAHAT PLANLAMASI

Seyahat planlamanızı yaparken Ulusal Ajans’ın belirlediği şu kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir:

- Eğitim Alma hareketliliğine katılan personelin, bulunduğu şehirden gideceği şehre kadar olan ulaşımı km bazında hesaplanır.  (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

Önemli Not: Ödeme yapılabilmesi için Biniş Kartları  ve Pasaport Giriş - Çıkış sayfalarının fotokopilerinin koordinatörlüğe teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple uçak biletlerinizi, biniş kartlarınızı muhafaza ediniz.

EURO HESABI VE AVANS ÖDEMESİ

Erasmus hibe ödemeleri Euro para biriminde yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüz Halk Bankası ile anlaşmalı olduğundan ödemelerinizde kesinti olmaması için Halk Bankası 'ndan Euro hesabı açtırmanızı öneririz. Hibe Sözleşmeniz hazırlanacak ve  Görevlendirmenizi tarafımıza sunduktan sonra ödeme işlemlerinize başlanacaktır. %70’lik  avans ödemesi en kısa sürede Euro hesabınıza yatırılır. %30’lik nihai ödemeniz dönüş belgelerinizi 15 gün içerisinde teslim ettikten sonra  hesabınıza yatırılacaktır.

GERİ DÖNÜŞTE TESLİM EDİLECEK BELGELER

- Katılım Sertifikası (Kurum ya da kuruluştan Erasmus programı kapsamında değişimde bulunduğunu gösteren ve orada bulunuş tarihlerinin belirtildiği bir belge)

- Biniş kartları (aktarmalar da dahil olmak üzere)

- Pasaportunuzda giriş-çıkış tarihlerini gösteren sayfanın fotokopisi

- Nihai Rapor (Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanan personel, hareketlilik faaliyetinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde e-mail adreslerine gelecek olan çevrimiçi AB Anketini doldurur.)

 

Eğitim Alma Hareketliliği Eğitim Planı
Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu
Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi
Eğitim Alma Hareketliliği Nihai Rapor Formu