KARŞI KURUMA GİTTİKTEN SONRA;

Öğreniminiz başladıktan sonra çeşitli sebeplerle ders değiştirmeniz gerekebilir yada öğrenim döneminizi uzatmak isteyebilirsiniz.

Bu durumlarla lütfen ilgili adımları takip ediniz.

Ders değişikliği yapmak için;

Çeşitli sebeplerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, gidilen yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 4 – 7 hafta içerisinde yapılmış olması ve anlaşmanın taraflarınca değişiklik talep edildikten sonra en geç 2 hafta içinde onaylanması gerekir.

Ders değişim süreci aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmelidir.

  1. Öncelikle öğrenci daha önce seçtiği ve herhangi bir sebeple açılmayan dersin yerine almak istediği yeni dersi Gümüşhane Üniversitesindeki Erasmus bölüm koordinatörünün de onayıyla belirler.
  2. Eklediği ve sildiği dersleri ders değişiklik belgesine (Changes page of Learning Agreement) yazar.
  3. Önce kendisi daha sonra öğrenim gördüğü kurumdaki koordinatörüne imzalattıktan sonra Gümüşhane Üniversitesi Erasmus bölüm koordinatörüne mail ile gönderir.
  4. Erasmus bölüm koordinatörü kendisine gelen belgedeki ders değişikliğini uygun görürse imzadıktan sonra Erasmus Ofisine e-posta yada kurum içi posta ile gönderir.
  5. Erasmus Ofisi gelen belgeyi (gönderen ve kabul eden kurumun Erasmus bölüm koordinatörü tarafından imzalanmış) karşı kuruma gönderir ve öğrencinin hareketliliği bittikten sonra bölümüne göndermek üzere dosyalar.